Kvidinge Snickerifabrik har anor långt tillbaka i tiden. Börje Starbrant startade företaget redan 1953, och Ulf Johansson började sin bana som snickarlärling här direkt efter skolan 1965.

1990 gick Börje Starbrant i pension, och då fick Ulf tillsammans med Lasse Pålsson erbjudandet att ta över verksamheten. 2003 gick Lasse i pension och Patrik Johansson kom in i företaget.

Vi arbetar mycket på beställning och kan i princip tillverka det som kunden begär av oss när det gäller specialsnickerier. Vi vänder oss till både företag och privatpersoner. På företagssidan arbetar vi direkt mot slutkund och som underleverantör där vi bidrar med vår specialistkompetens.